ITEL ได้งานกฟภ.ตุนแบ็กล็อก 4,709 ล้าน

บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม เติมงานอีก 249 ล้านบาท รับติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง ให้กฟภ.ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี และช่วยเพิ่มยอดรับรู้รายได้ถึง 4,709.45 ล้านบาท คาดครึ่งปีหลัง 63 แนวโน้มจะดีขึ้น โดยปรับฐานลูกค้ามาเป็นเอกชน 70%นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ITEL) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับงานจ้างเหมาออกแบบ และติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง ระยะทาง 3,600 กิโลเมตร ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) เลขที่ PEA-CDD-11/2020 มูลค่า 249,705,900 บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน ) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

การที่บริษัทฯ ได้รับงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดต่อกันในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจในศักยภาพของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงข่ายได้อย่างประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงสุด สนับสนุนให้มีโอกาสได้รับงานใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับทิศทางธุรกิจปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นผลักดันให้ผลการดำเนินงานในทุกธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2562 เนื่องจากงานที่ได้รับมาในครึ่งปีแรกปีนี้ จะดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถรับรู้รายได้เข้ามาช่วงครึ่งปีหลัง 2563 และจะผ่านช่วงเวลาที่เศรษฐกิจชะลอตัวจากผลกระทบโรคไวรัสโควิด-19 ได้ เพราะโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ เน้นที่งานให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้งาน สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้นงานโครงการใหม่ๆ ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยอินเตอร์ลิ้งค์มีจุดแข็งในด้านเสถียรภาพโครงข่ายที่เหนือกว่าคู่แข่งขันทำให้มั่นใจว่าจะได้โอกาสรับงานใหม่เพิ่มเติมอีกอย่างแน่นอน“ภาพรวมธุรกิจในครึ่งปีหลัง 2563 และในอนาคตมองว่าธุรกิจ Data Service ของเรามีแนวโน้มที่ดีจากความครอบคลุมของโครงข่ายถึง 75 จังหวัด ทำให้โครงข่ายมีเสถียรภาพมากขึ้น สร้างความพึงพอใจและเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่มธุรกิจ ประกอบกับบริการของอินเตอร์ลิ้งค์มีความน่าเชื่อถือของเสถียรภาพโครงข่ายสูง ส่งผลให้บริษัทฯมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งเราเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมและบริษัทเอกชนทั่วไป ซึ่งในปีนี้บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าเพิ่มทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเป็นภาคเอกชน 70% และอีก 30% เป็นภาครัฐ” ซีอีโอ บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม กล่าว

ITEL ได้วางยุทธศาสตร์เป็นองค์กรที่นำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศโดยเน้นหนักและให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไปและมีความครอบคลุมทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีการให้บริการเชื่อมต่อกับลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นการให้บริการที่ต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐานเดิมมากขึ้น ทั้งยังเน้นเรื่องการพัฒนาบริการและผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าด้วยกันโดยจะต้องเน้นการตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (Disruption) 

ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ 4,709.45 ล้านบาท เป็นรายได้จากงานบริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง 3,299.13 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้รายได้ราว 17% ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ และรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย 1,164.65 ล้านบาท รับรู้รายได้ 49% ในช่วงครึ่งหลังของปี 63 นี้เช่นกัน จากปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลดีต่อภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดีขึ้น จากงานโครงการที่เริ่มทยอยออกมาประมูลอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสที่ ITEL จะนำความเชี่ยวชาญและจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจเข้าร่วมเสนองานเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยโครงการปัจจุบัน เช่น งานโครงการอินเทอร์เน็ตพื้นที่ชายขอบ (USO Phase 1) และโครงการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล (USO Phase 2) โครงการจัดหาบริการคู่สายวงจรเช่า (Link) สำหรับธนาคารกรุงไทย มูลค่า 165 ล้านบาท 


 

 
ส.ค. 63


 
เว็บสำเร็จรูป
×