TM ช่วยต่อยอด นศ.แพทย์   บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือTM สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ โดยมี ศ.ดร.นายแพทย์ อดิศว์ ทัศณรงค์ (ที่ 3 จากซ้าย) คณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ย. 63


 
เว็บสำเร็จรูป
×