ส่งต่อความห่วงใยด้วยแมสก์           บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่เขตห้วยขวาง โดยมีนายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขต พร้อมหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกอาคาร อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวที่ต้องเผชิญกับ PM 2.5 และมลพิษต่างๆ รวมทั้งเป็นการร่วมดูแลสังคมอย่างต่อเนื่อง


ม.ค. 64
 
เว็บสำเร็จรูป
×