เพิ่มพลังกายด้วยรถถีบ           บริษัท เอสพีวาย คอสเมติก จำกัด และบริษัท วีเอส 09 ออริจินอล เฮิร์บ จำกัด มอบรถจักรยานให้กับน้องๆ ในชุมชนทุ่งครุ ที่เป็นเด็กยากจนและอยู่ในความดูแลของศูนย์สร้างโอกาสเด็กทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและผู้ด้อยโอกาส ทุนการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมการกุศลต่างๆ เพื่อต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น


ม.ค. 64
 
เว็บสำเร็จรูป
×