แจกทุน 5 โรงเรียน     บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG  มอบทุนสนับสนุนการศึกษาและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ รวม 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนวัดเขามโน โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนศรีสวรรค์สังฆาราม และโรงเรียนวิชาวดี ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ทีมกรุ๊ปให้การอุปถัมภ์มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยมี ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบ และยังได้มอบรางวัลเงินทุนการศึกษาและใบประกาศเกียรติคุณ แก่นักเรียนผู้ชนะการประกวดกิจกรรมการประกวดภาพวาดเยาวชน ระดับประถมศึกษา (ป.4-6) ในหัวข้อ “แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด” พ.ย. 63
 
เว็บสำเร็จรูป
×