แจกทุนแก่อนาคตของชาติ           บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในโครงการ SYS Education Fund หรือ SEF (เอส อี เอฟ) ประจำปี 2563 จำนวน 7 ทุน ที่ จ.ขอนแก่น  ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเรียนต่อเนื่องตั้งแต่มัธยมศึกษาจนจบปริญญาตรี ให้กับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยเป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องชดใช้ทุนคืนให้แก่ SYS แต่อย่างใด โดย SEF เป็นโครงการที่ SYS ตั้งใจที่จะสร้างคน ให้โอกาสคนดี ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น และจะเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 


ม.ค. 64

 
เว็บสำเร็จรูป
×